Västra Mälardalen
14:58 | 23 april 2022

Nya e-tjänster ska förenkla för KAK-borna

Processerna för bygglov samt miljö- och hälsoskydd har digitaliserats – vilket sparar tid, ökar tillgängligheten och förbättrar servicen.

Maria Frejhed, enhetssamordnare för miljö- och hälsovårdsenheten vid VMMF, Eva Carlstedt Ståhl, förbundschef VMMF, Jonas Jansson, bygglovschef vid Köpings kommun och Kristoffer Brorsson, enhetssamordnare för bygglovsenheten vid VMMF. Foto: David Eriksson

Under våren har flera nya e-tjänster lanserats på Arboga, Kungsör och Köpings respektive kommunhemsidor.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) har numera e-tjänster kring både bygglov samt miljö- och hälsoskydd som finns på Arboga och Kungsörs hemsidor.

Köping i sin tur har i nuläget endast en e-tjänst gällande bygglov.

– Det här är ett led i att vi vill leva upp till tillgänglighet, bemötande, rättssäkerhet och handläggningstider. De flesta offentliga verksamheter och myndigheter har idag e-tjänster så det är kul att vi nu har e-tjänster inom både bygglov och miljö- och hälsoskydd, säger Eva Carlstedt Ståhl, förbundschef för VMMF.

Tanken bakom e-tjänsterna är att förenkla processerna och förbättra tillgängligheten för medborgare samt företagare.

– Man ska kunna sköta det här hemifrån. När som helst på dygnet. Det räcker med att ha ett bank-ID så kan man skicka in en ansökan om till exempel bygglov, säger Eva.

E-tjänsterna innebär mindre administrativt arbete, bland annat gällande posthantering, och sparar även på pappersförbrukningen.

– För vår del underlättar det otroligt mycket i handläggningen. Det blir snabbare processer. Tidigare har vi skickat ut brev och diariefört allting manuellt. Nu kan du få det direkt i e-tjänsten, du kan också svara direkt och allt diarieförs i systemet vilket ger en snabb återkoppling. Det blir väldigt lätt att följa sitt ärende och driva på det fortare än tidigare, säger Jonas Jansson, bygglovschef vid Köpings kommun.

Är tanken att exempelvis bygglovsprocessen ska gå fortare genom e-tjänsterna? 

– Ja, så är tanken. Gällande till exempel rättssäkerheten så blir det mer transparent för kunden som hela tiden kan se vad som händer i ärendet.

Maria Frejhed och Kristoffer Brorsson är enhetssamordnare för miljö- och hälsoskyddsenheten respektive bygglovsenheten vid VMMF. Båda välkomnar de nya e-tjänsterna.

– Folk förväntar sig att e-tjänsterna ska finnas. Så det känns skönt att vi kan leva upp till förväntningarna, säger Kristoffer Brorsson.

Han säger vidare:

– När någon har gått in och sökt via e-tjänsterna och tryckt ”slutför” så har de ett mejl med sitt diarienummer. Vill vi sen ha kompletterande uppgifter så skickar vi ut det direkt och löser det via e-tjänsten. Det är klart mycket smidigare än att göra det via post.

Maria Frejhed fyller i:

– Den e-tjänst som fått högst genomslagskraft på miljö- och hälsoskyddssidan är kring registrering av nya livsmedelsverksamheter. Sen har vi även så att framöver kommer medborgare att kunna anmäla om de har ett dåligt avlopp. För medborgarna innebär det att vi inte behöver åka ut på plats för att kunna konstatera att avloppet är dåligt utan det går att anmäla själv. Då går det åt mindre tid för oss och det kostar medborgarna mindre. Det ser vi som en bra service.

VMMF och kommunerna vill i framtiden främst jobba digitalt, men möjligheten att ansöka om exempelvis bygglov genom att lämna in fysiska papper kommer finnas kvar.

– Vi förordar att medborgarna använder våra digitala tjänster.  Det går fortare. Det är en fördel både för den sökande och för oss, men det går fortfarande bra att komma hit så löser vi det på plats, säger Kristoffer Brorsson.

Förbundschefen Eva Carlstedt Ståhl avslutar:

– Vi jobbar vidare med att ta fram ännu fler e-tjänster. Vår förhoppning är att e-tjänsterna ska förenkla och förbättra servicen med de som har kontakt med oss.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-