Bordtennis
09:17 | 23 juni 2022

Bordtennisens riksidrottsgymnasium i Köping avvecklas

Utbildningen kommer flyttas till två andra orter, enligt ett beslut från Svenska Bordtennisförbundet.

Foto: Svenska Bordtennisförbundet

Från läsåret 2023/2024 kommer Svenska Bordtennisförbundets riksidrottsgymnasium (RIG) att finnas på två orter, Söderhamn och Halmstad. Beslutet innebär att dagens RIG i Köping kommer avvecklas. Befintliga elever i Köping samt de som inleder sin studieperiod hösten 2022/2023 kommer enligt avtal att slutföra sin utbildning där, meddelar Svenska Bordtennisförbundet i ett pressmeddelande.

Svensk bordtennis har sedan 2002 samarbetat med Köpings kommun där basen är Svenska Bordtennisförbundets Riksidrottsgymnasium (RIG) vars syfte är att underlätta kombinationen utbildning och idrott för bordtennisspelare på elitnivå. Beslutet att flytta RIG från Köping ses som en nystart, enligt förbundet.

– Styrelsen var helt enig men självklart var det inget enkelt beslut att fatta. Vi har erhållit synpunkter från RF på bland annat den sneda könsfördelning som råder på befintligt RIG vilket naturligtvis är en generell utmaning och inget som är specifikt RIG i Köping. Dessutom visar RF på att vi inte utnyttjar det antal platser vi har att tillgå. Från vår sportsliga ledning påpekas vikten av att ha en elitmiljö kopplat till RIG och att träningen bör bedrivas med förebilder i en elitmässig struktur. Det kommer vi ha i yttersta grad med de nya RIG-orterna. Detta är också något som poängterats av Sveriges Olympiska Kommitté i kravanalysen för damer. Vidare finns det en tilltro till att SBTF, via framgångsrikt rekryteringsarbete och aktivt ökat intag på damsidan, också kan förstärka damsatsningen ytterligare, för att på ett bättre och mer långsiktigt sätt kunna möta de uppsatta målen kring könsfördelning, säger Dennis Lindahl, ordförande i Svenska Bordtennisförbundet.

Han fortsätter:

– Det är också en fråga som rent generellt sett är bland de högst prioriterade inom svensk bordtennis. Under lång tid har det gjorts ett väldigt gott arbete i Köping och engagemanget och förutsättningarna är väldigt fina – det är också något jag verkligen vill tacka för. Vi är också helt övertygade om att de elever som tillhör de sista årskullarna i Köping även fortsatt kommer erbjudas lika bra förutsättningar. Det är dock vår samlade bedömning att vi har ett behov av att få till en nystart.

Förbundet skriver vidare att såväl Söderhamn som Halmstad i dagsläget är etablerade så kallade NIU-orter (nationell idrottsutbildning). Båda orterna anses även ha en väl utbyggd elitverksamhet med lag i Pingisligan, Halmstad på både dam- och herrsidan.

– Både Halmstad och Söderhamn är två orter där vi har väl fungerande elitmiljöer. Det är viktigt för våra framtida seniorlandslagsspelare att i den dagliga träningen få verka i en miljö med starka seniorspelare och äldre förebilder. Både Halmstad och Söderhamn har under en lång tid levererat mycket goda resultat och utveckling. Köping har i 20 års tid erbjudit mycket goda förutsättningar för svensk bordtennis men efter RF:s synpunkter på nuvarande RIG och den sportsliga analys som gjorts är styrelsens beslut logiskt, säger Daniel Ellermann, landslagsansvarig.

Bakgrund till Svenska Bordtennisförbundets beslut: 

Under en tid har Utbildningsdepartementet på uppdrag av regeringen haft för avsikt att se över och presentera ett reviderat idrottsgymnasiesystem. Enligt plan skulle en ny modell sjösättas läsåret 2024/2025. För att möta denna förändring tillsatte Svenska Bordtennisförbundets styrelse för en tid sedan en arbetsgrupp med uppdraget att utvärdera befintlig RIG-verksamhet samt undersöka vad en ny modell eventuellt skulle innebära för SBTF på längre sikt. Regeringen beslöt dock under hösten 2021 att arbetet skulle pausas och meddelade via Riksidrottsförbundet (RF) att befintlig modell istället skulle vara aktuell även över kommande dimensioneringsperiod som gäller i tre år från läsåret 2023/2024. Dimensioneringen anger antalet platser som respektive specialidrottsförbund har rätt till på sitt RIG.

Arbetsgruppen har därefter lämnat en sammanställning till SBTF:s styrelse där innehållet dels består av en grundlig sportslig analys och konklusion över svensk ungdomsbordtennis samt de synpunkter SBTF erhållit från Riksidrottsförbundet (RF) kring RIG-verksamheten.

Styrelsen har, baserat på underlaget, fattat beslut att från 2023/2024 kommer svensk bordtennis ha två RIG-orter – Söderhamn och Halmstad. Vardera ort kommer ha åtta platser och således har SBTF blivit tilldelade totalt 16 platser på två RIG-orter.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-