Debatt
10:22 | 6 juli 2021

Debatt: Är brottslingarna ensamma ansvariga för polismordet på Hisingen och annan grov brottslighet?

Debattartikel från signaturen ”Var finns politiker värda namnet?”.

Det finns alltid minst tre parter vid ett brott. Förövare ,rättssystem och offer. Är det då bara den som håller i vapnet som är ansvarig för polismordet på Hisingen, eller är dom som skapat förutsättningar för att mordet kunnat genomföras också skyldiga och vilka är då dessa?

Förövarna och rättssystemet är alltid gemensamt ansvariga när brott  begås och borde därför sortera under gemensam rättsskipning. Vi kan  fastslå att om förövaren på Hisingen inte kunnat röra sig fritt på svenska gator och inte haft tillgång till dödligt vapen så hade mordet aldrig kunnat genomföras, vilket är rättssystemets absoluta skyldighet att till varje pris säkerställa.

Vi kan också fastslå att ett fåtal politiker, med justitieministern som ytterst ansvarig utöver statsministern, äger rätten och skyldigheten att undanröja den grova kriminaliteten genom lagstiftning som fysiskt och digitalt försätter varje grovt kriminell. Där gemenskap i kriminella kretsar ska vara tillräckligt brott, i permanent livslång minutiös kontroll med så beskuren rörlighet utanför och inom fängelsemurarna att brottsutövning omöjliggörs.

Det är den enda framgångsvägen. Tekniken finns men den politiska viljan är uppenbarligen obefintlig. Att stifta ”åsiktslagar” mot den breda allmänheten tycker man är viktigare. Om någon pratar om mördares ”mänskliga rättigheter”, så är det just det mördare fråntar sina offer. Eftersom utvecklingen bevisat att inga försök till effektiv
lagstiftning gjorts inom något område som borde ha förekommit mordet på Hisingen så är den lagstiftande ”makten” lika skyldig som förövaren att mordet kunnat ske och att brottsligheten frodas. Där borde makthavare kunna åtalas för försummelse.

Det är inte polisens oförmåga som möjliggör de grova våldsbrotten. Det är den politiska oviljan till lagar som permanent hindrar all grov brottslighet, vilket är lätt att införa. Tyvärr kommer vi aldrig att få se dessa lagstiftare skapa lagar som gör dom själva åtalbara för grov  försumlighet och underlåtenhet till effektiv lagstiftning mot den  grova kriminalitet som nu råder.

I den värderingen finns inte någon större förhoppning att den grova kriminaliteten ska dämpas så länge dessa politiker sitter kvar på sina mandat med hjälp av ett ofattbart trångsynt väljarunderlag och medlöpare. Här måste lagar stiftas, konstitutiondomstol införas och lagföring krävas mot politiker i stället för KU som bara är ett ”spel för galleriet”. Brotten måste stävjas innan dom begås.

Inskickat av signaturen ”Var finns politiker värda namnet?”


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.


 

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-