Arboga
15:03 | 2 juni 2021

Herrgårdsbron stängs av för all trafik under sommaren

Fogar som länkar samman brokonstruktionen med landfästen ska bytas ut.

Herrgårdsbron i Arboga. Foto: Pär Eriksson

I slutet av april inleddes den tredje och sista etappen av arbetet med reparationen av Herrgårdsbron i Arboga. Det som sker nu är att kantbalkarna med tillhörande staket rivs för att ge plats åt den nya konstruktionen. Detta ska sen möjliggöra för en bredare gång- och cykelbana, bland annat.

Under arbetets gång har även konditionen på de fogar som länkar samman brokonstruktionen med landfästen setts över. Inspektionen visade på att de fogar som länkar samman brokonstruktionen med landfästen är i sämre skick än vad som tidigare har varit möjligt att se.

– Efter rivning och ytterligare inspektion visade det sig att fogarna är i betydligt sämre skick än vad som tidigare varit möjligt att se. Detta medför att nya fogar måste till för att vi i slutändan ska få enhelhetslösning som vi kan känna oss trygga med i framtiden, säger Magnus Andersson, vd för Arboga kommunalteknik AB, till Arboga kommuns hemsida. 

Magnus Andersson, vd för Arboga kommunalteknik AB. Foto: Arboga kommun

Fordonstrafiken över bron har varit avstängd sen arbetet inleddes i slutet av april, men Arboga kommunalteknik AB har i största möjligaste mån försöka att hålla bron öppen för gång- och cykeltrafikanter.

– Men efter övervägande utifrån säkerhet, kostnader och tidsplan är bedömningen att bron behöver stängas helt under detta arbete. När bron är helt stängd kan också arbetet med att byta tätskikt och brunnar utföras på ett mer rationellt sätt, vilket gynnar både ekonomi och tidsplan i slutänden, säger Magnus Andersson.

Herrgårdsbron vara helt avstängd för all trafik från vecka 24 till och med vecka 31. Fotgängare och cyklister kommer under den tiden att hänvisas till alternativa passager.

– Vi är medvetna om att vissa får en längre resväg i samband med arbetet och vi ber om överseende för det. Vi hoppas att kommuninvånarna samt våra besökare har förståelse för situationen och att vi vill genomföra vårt arbete på det mest säkra och effektiva sätt som möjligt, säger Andersson.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-