Köping
12:33 | 17 februari 2021

116 miljoner kronor i positivt resultat för Köpings kommun 2020

Ekonomichefen: ”Ett positivt resultat betyder att vi är väl rustade för de framtida utmaningar vi ser”.

Rådhuset i Köping. Foto: David Eriksson/Arkiv

Under onsdagsförmiddagen presenterades Köpings kommuns bokslut för 2020. Precis som året innan visar siffrorna på ett positivt ekonomiskt resultat för kommunkoncernen.

Det ekonomiska resultatet för Köpings kommun 2020 blev 116 miljoner kronor. 43 miljoner bättre än 2019.

”Samtliga nämnder har ett bättre resultat än budgeterat och totalt motsvarar nämndernas överskott 32 miljoner kronor, de största överskotten finns inom Vård och omsorg och Utbildning. En betydande förklaring till resultatet är ökade statsbidrag under 2020 med anledning av corona vilket blev 49 miljoner högre än budgeterat”, skriver Köpings kommun i ett pressmeddelande.

– Vi har en stabil ekonomi och god ekonomisk kontroll i Köpings kommun där alla nämnder har en ekonomi i balans. Precis som i privatekonomin behöver vi ha pengar på kontot för framtida utgifter och ett positivt resultat betyder att vi är väl rustade för de framtida utmaningar vi ser, säger ekonomichefen Annelie Pettersson.

Bland de framtida utmaningarna nämns bland annat behov av en ny skola, utbyggnad av äldreomsorgen samt underhåll av fastigheter och lokaler. Överskottet ska även användas för att öka kommunens digitalisering.

– De närmaste åren kommer vi behöva göra stora investeringar i vår digitalisering, både för att skapa en mer effektiv organisation och en större tillgänglighet för våra invånare, säger Annelie Pettersson.

Annika Duàn (S), kommunstyrelsens ordförande, är positiv till kommunens ekonomi.

– Köpings kommun har under en lång tid haft en stabil ekonomi vilket gör att vi kan planera långsiktigt för våra framtida investeringar och för en fortsatt god service till våra invånare och det lokala näringslivet, säger Annika Duàn.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-