KRÖNIKA
15:00 | 13 oktober 2023

Nepotism eller meritokrati?

Att internrekrytera, gynna vänner och till och med släktingar att positionera sig, så kallad svågerpolitik, oavsett deras kvalifikationer är ingen bra idé.

Frågan är om dess motsats, meritokrati, är bättre och finns det något alternativ?

En del krångliga ord i inledningen som ganska enkelt kan förklaras. Problemet är att oavsett tillvägagångssätt så har båda sina nackdelar. Vågskålen väger dock, enligt min mening, över åt ett håll.

Nepotism är ett begrepp med rötter i det latinska ordet nepos, vilket betyder barnbarn, nevö eller avkomma. Ibland säger man svågerpolitik och ibland nämns ordet vänskapskorruption.

Denna företeelse är långt ifrån modern och har sitt ursprung ända från antiken. Svågerpolitiken var särskilt notorisk bland biskopar och påvar under medeltiden och renässansen.

I dagens politiska scen är nepotism fortfarande en närvarande verklighet. Det kan ses när politiska, ekonomiska eller fackliga makthavare gynnar sina släktingar eller vänner genom att tilldela dem uppdrag som ger ekonomisk vinning eller andra fördelar. Detta kan uppnås genom att utesluta konkurrensen i anbudsförfaranden eller genom att ge de nära och kära företräde i bostadsköer och liknande. Nepotism betraktas allmänt som en form av korruption.

Nepotism, en aspekt av samhället, där lojalitet gentemot släktingar eller vänner ibland prioriteras framför kompetens och förtjänster. Denna praxis går emot idéerna om en rättvis meritokratisk struktur där förmågor och insatser bör vara de avgörande faktorerna för att uppnå framgång och förtjäna möjligheter.

Är då ett meritokratiskt system perfekt?
Alltså ett system där begåvning, utbildning och prestationer ses som de viktigaste faktorerna för att få en lyckad karriär?

Inte alla menar det, som till exempel Yale-professorn Daniel Markovits i boken ”The Meritocracy Trap”.  Han menar bland annat att den privilegierade medelklassen, i sin strävan att upprätthålla sin status, arbetar längre dagar, fyller fritiden med prestationsinriktade aktiviteter och pressar sina barn till perfektion. Det finns något inbyggt i mänskligheten, att sträva efter att ackumulera meritokratiska poäng samt att önska att säkra samma för våra barn.

I serien Black Mirror, i avsnittet “Nosedive”, skildras en framtid där alla medborgare i samhället lever sina liv genom en app där man ger varandra betyg och rankas i popularitet. Den finns redan, i Kina. Det är en app som kallas Zhima Credit som plockar fram data och information om vad en medborgare gör i samhället. Du skaffar dig meritpoäng som du sen kan nyttja i förmånliga erbjudanden. Daniel Markovits menar att meritokrati skapar en ständig jakt på prestation, där den som är mest framgångsrik vinner.

Sociologen Jo Littler vid City University London betonar i sin bok ”Against Meritocracy” att meritokratin fungerar som ett verktyg för att legitimera nyliberal ideologi. Brexit och valet av Donald Trump kan delvis ha orsakats av dessa mekanismer, vilket pekar på meritokratins potentiella faror.

Herrarna ovan må ha en poäng, eller flera, så vi lägger dessa i en vågskål. Hur ser det då ut i den andra vågskålen?
Vi tittar på nackdelar med nepotism.

Ineffektivitet och inkompetens
Nepotism gynnar individer baserade på personliga relationer snarare än kvalifikationer eller kompetens. Detta kan resultera i att personer placeras i roller de är illa lämpade för, vilket leder till ineffektivitet och minskad produktivitet.

Minskad moral och motivation
När individer uppfattar att befordran eller möjligheter är baserade på familjära eller personliga kopplingar snarare än meriter, kan det urholka moralen bland andra anställda. Detta kan minska motivationen och engagemanget, vilket påverkar den övergripande prestationen.

Orättvisa och ojämlikhet
Nepotism vidmakthåller ojämlikhet genom att begränsa möjligheterna för dem utanför den gynnade kretsen, oavsett deras kvalifikationer eller förmågor. Det skapar en orättvis fördel för vissa individer baserat på familjeband snarare än individuella meriter.

Brist på mångfald och innovation
Nepotism leder ofta till en brist på mångfald i tankar, färdigheter och erfarenheter inom en organisation. Denna brist på mångfald kan hindra innovation och förmågan att effektivt anpassa sig till förändrade omständigheter.

Korruption och favoritism
Nepotism kan uppmuntra korrupta metoder inom en organisation, eftersom de som har maktpositioner kan ge familjemedlemmar eller nära anhöriga otillbörliga förmåner, vilket leder till äventyrat beslutsfattande och rättvisa.

Negativ allmän uppfattning
Nepotism kan fördärva en organisations rykte, vilket får intressenter och allmänheten att ifrågasätta trovärdigheten och integriteten i dess verksamhet. Detta kan ha negativa effekter på organisationens image och relationer med kunder, kunder och investerare.

Minskad meritbaserad tillväxt
En nepotistisk miljö undergräver ofta motivationen för individer att sträva efter excellens och prestera utifrån sina förmågor och kvalifikationer. Detta kan leda till bristande drivkraft och ambition att förbättra sig själv, eftersom framgång ses som beroende av personliga kontakter snarare än meriter. Det uppmuntrar en konkurrenskraftig miljö som belönar hårt arbete, talang och engagemang, vilket i slutändan främjar innovation och tillväxt.

I mindre kommuner, är det inte alls omöjligt att man kan få en hyfsat högt uppsatt position som tjänsteman i en förvaltning bara för att kompisens brorsas fotbollstränare känner en som sitter i nämnden och de har ont om folk.

Ens meriter sträcker sig till att man vet hur man packar upp varor i kyldisken på Ica, röstat på ”rätt” parti och att man i special-arbetet i 9:an byggde en hundkoja. En viktig anledningen till att man fick positionen är att vattnet i dammen måste vara detsamma, så ordföranden i nämnden behåller kontrollen. Man måste ha folk man kan säga till hur de ska göra, eller inte göra, eller snarare göra som man alltid har gjort.

Det blev till slut en hel del i den andra vågskålen så min summering är att nepotism-skålen, som väger mest, förlorar.

Finns det ingen mellanväg? Jo, nepomeritism, som man kan förklara så här: Nepomeritism är att internrekrytera, gynna vänner, bekanta och släktingar att positionera sig inom politik, näringsliv och organisationer tack vare sina kvalifikationer.
Kanske det perfekta systemet.


Det här är en krönika. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Tänk på: håll dig till ämnet, håll god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-