Debatt
14:55 | 31 mars 2021

Debatt: Vi väntar på svar!

Debattartikel från Ingrid Noord-Silversten (S).

Foto: Björn Blomgren/Arkiv

Det har nu gått 11 dagar sedan jag skrev min insändare. Än har inget svar från vårt kommunalråd Jonna Lindman och P7 kommit.

Jag fortsätter att informera om vad som händer i Barn- och utbildningsnämndens verksamhet med de stora ekonomiska neddragningar som vi har haft men också har framför oss. Det här är fakta som jag hämtat från offentliga handlingar.

Ofullständiga betyg

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven vårterminen 2020 är 71,3 % av pojkarna men endast 50,8% av flickorna. Snittet i riket är flickor ca 80% och pojkar ca 75%.

Nästan hälften av flickorna går ur grundskolan med ofullständiga betyg!

Oroande frånvaro

I årskurs 4-6 finns det totalt 13 elever som har 50 % eller mer frånvaro, tre elever har mer än 80 % frånvaro.

I årskurs 7-9 finns det totalt 33 elever som har 50 % eller mer frånvaro, 14 elever har mer än 80 %.

Behörighet till ett nationellt program på gymnasiet

Nivån skiljer sig stort mellan olika klasser (totalt 8 klasser) från 68% till 91%.

”Vi ser att elever av behov av särskilt stöd inte kommer att få möjligheter till stöd i den omfattning som skollagen anger. Alla elevers rätt till ledning och stimulans kommer inte att kunna genomföras vilket gör att det finns risk för stor påverkan på elevernas utveckling.”

På sista nämnden fick vi höra att det finns elever i de lägre årskullarna som är i stort behov av talpedagoger. De har svåra språkstörningar och idag kan Arboga inte hjälpa dom då talpedagogerna togs bort för att ekonomin var viktigare. De kan inte heller få någon hjälp från logopederna i Västerås. Något som vi Socialdemokrater försökte informera och varna för när majoriteten tog beslutet.

Då vi befinner oss i minoritet så har vi väldigt liten (om än någon) möjlighet att påverka det här. Det enda vi kan göra är att informera och skapa opinion mot de stora neddragningarna som drabbar våra barn och ungdomar.

Det är dags att säga ifrån NU!

Ingrid Noord-Silversten (S)

2:e vice ordförande i BUN


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till debatt@magazin24.se. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-